Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Publisert av Frode Sirevåg den 03.07.24.

En liten oppdatering far årets årsmøte.
Agenda for møtet var som følger:

Agenda
1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av møteleder 
3. Valg av referent og to til å skrive under protokoll
4. Årsmelding
5. Regnskap og budsjett
6. Kontingent
7. Valg

Referat: 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Møtepunktnummer: 24.04.2024/1
Sak 2024/1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

2. Valg av møteleder
Møtepunktnummer: 24.04.2024/2
Sak 2024/2: Valg av møteleder
Styreleder foreslår seg selv som møteleder.

Godkjent

3. Valg av referent og to til å skrive under protokoll
Møtepunktnummer: 24.04.2024/3
Sak 2024/3: Valg av referent og to til å skrive under protokoll
Referat: Frode Sirevåg
Protokoll: Magnus Guldhaug, Lars Vassenden

Godkjent

4. Årsmelding
Møtepunktnummer: 24.04.2024/4 
Sak 2024/4: Årsmelding

Aktiviteter gjennomført i foregående styreåret 23/24
Deltakelse på Konferanser:
Farlig avfallskonferansen 2023 (november): Deltakelse med stand der vi reklamerte for organisasjonen og studiet Farlig avfall og miljøgifter.
Styremøter:
4 styremøter i 2023
2 styremøter i 2024
Rekrutteringsaktiviteter:
Digital deltakelse på første fysiske samling for å rekruttere medlemmer fra nytt kull med studenter.
Deltakelse i digital undervisning i mai for å rekruttere styremedlemmer.

Fremtidige Planer
Mål:
- Øke medlemsmassen
- Øke antallet støttespillere
- Utvide våre aktiviteter og arrangementer

Strategier:
Fortsette med deltakelse på viktige konferanser som Farlig avfallskonferansen
Intensivere rekrutteringsarbeidet blant studenter
Videreutvikle samarbeidet med støttespillere
Sikre verdien til fagskoleutdanning i bedriftsavtalen. 
Jobbe oss opp som høringsinstans

Godkjent

5. Regnskap og budsjett
Møtepunktnummer: 24.04.2024/5
Sak 2024/5: Regnskap og budsjett

Vi har etablert en bærekraftig økonomi med støtte fra flere partnere.
Støttespillere:
- Stena Recycling AS
- Miljøteknikk Terrateam AS
- Fagskolen Vestfold og Telemark

Vi har inngått tre avtaler om støttespillere, hvor hver støttespiller bidrar med kr. 5000,- per år, med automatisk fornyelse av avtalen.

Inntekter:
Støttespillere: kr.15.000,-
Tilskudd og Sponsorater: 
Andre inntekter:

Utgifter:
Lønn og honorarer: ingen
Driftskostnader: 1.218,50 (lisens)
Andre utgifter: 4.680,25 (trykksaker og web)
Bank: kr.7,-

Tentativt resultat: kr. 9.094,25

Årets resultat og budsjett: presenteres ved neste årsmøte
Revisorrapport: ingen

Godkjent

6. Kontingent
Møtepunktnummer: 24.04.2024/6 
Sak 2024/6: Kontingent
Det foreslåes å sette kontingenten til kr. 0,‐
Vurderes økt ved neste årsmøte, om aktiviteten tilsier endring.

Godkjent

7. Valg
Møtepunktnummer: 24.04.2024/7 
Sak 2024/7: Valg

I perioden har styret bestått av 12 styremedlemmer:
Leder: Frode Sirevåg (valg)
Nestleder: Ilona Hellerud (valg)
Kasserer: Thomas Bratsberg
Styremedlemmer:
Arild Bø Wangen, Jonas Gjerstad, Hege Granaas, Sebastian Nicolaisen, Ståle Ørjan Nilsen (valg), Espen Nordberg (valg), Tene Ostra (valg), Henrikke Raasok (valg), Sindre Sandnes Willumsen

Nytt styre (år igjen):
Leder: Frode Sirevåg (2 år)
Nestleder: Lars Vassenden (2 år)
Kasserer: Thomas Bratsberg (1 år)
Styremedlemmer:
Arild Bø Wangen (1 år), Jonas Gjerstad (1 år), Hege Granaas (1 år), Sebastian Nicolaisen (1 år), Jan‐Frode Hessen (2 år), Magnus Guldhaug (2 år) og Sindre Sandnes Willumsen (1 år)

 

Godkjent