Anja Seljelid

Anja Seljelid

Publisert av Ilona Hellerud den 07.06.23. Oppdatert 08.06.23.

Jeg jobber som fagarbeider i gjenvinning på Solgård Avfallsplass i Moss, MOVAR.

Jobber overalt, dvs gjenvinning stasjonen, farlig avfall, kjører truck og hjullaster, er i vekta, og jobber også endel i resepsjonen med rapportering, fakturering, kontantstrøm, tlf og mail.

Jeg har ansvaret for innsamling av smitte farlig avfall og fakturering av dette.

Jeg jobber absolutt mest i farlig avfall og vekt.

 

Jeg fikk vite om kurset gjennom intern nettside, der kollega hadde lagt ut informasjon om dette. Jeg syntes kurset virket veldig interessant. Farlig avfall er et spennende og stort felt, og å gå mer i dybden er viktig for å gjøre en god jobb. Jeg mener det er viktig med kompetanseheving.

Gjennomgang av lovverk og kjenne bakgrunnen for hvordan ting henger sammen er en kjempefordel i en travel arbeidshverdag.

Jeg kan kontaktes på e-post anja.seljelid@yahoo.no eller telefon 97189871