Hvordan søke opptak i 2023?

Hvordan søke opptak i 2023?

Publisert av Frode Sirevåg den 14.01.23. Oppdatert 10.02.23.

Tidligere studenter og deres erfaring er ofte de beste ambassadører for et fag. Derfor er det viktig at vi deler av vår erfaring og fremmer faget der vi kan.


1. Snakk med eget selskap. Forankre utdanningen «Håndtering av farlig avfall og miljøgifter» som en del av forventet kompetansenivå i selskapet. Hjelp å definer hvilke medarbeidere som kan trenge faget. 
2. Del og informer i egne kanaler at faget eksisterer og hva det gir.
3. Vær stolt! Slikt smitter 😊 

Veikart for å søke i hovedopptaket:
- 1. februar til 15. april er det innsøking i hovedopptaket.
- 1. februar til 22. mai er det saksbehandlingsperiode for fagskolen.
- 12. april er siste frist for dokumentasjon i søknad.
- 23. mai til 1. juni levers tilbud til søkere.

Les mer om hvordan du søker på Fagskolens hjemmesider.

Les mer om faget Håndtering av farlig avfall og miljøgifter her