Ilona Hellerud

Ilona Hellerud

Publisert av Ilona Hellerud den 05.06.23.

Jeg har jobbet i avfallsbransjen siden 2014, og i min nåværende stilling som avdelingsleder i Iris Produksjon AS siden 2016. Iris Produksjon AS er en del av Iris Salten IKS, og holder på med mottak, behandling og avsetning av både husholdnings- og næringsavfall. Vi drifter også et ordinært deponi, og en fylling for rene masser. 

Jeg valgte å studere håndtering av farlig avfall og miljøgifter fordi jeg ønsket å utvikle meg faglig, og etablere et større nettverk i bransjen. Jeg har forsøkt å opparbeide meg dette ved å gå kurs, delta på seminarer, konferanser og lignende, men jeg har dessverre aldri klart å opparbeide meg en solid forståelse av hvordan "alt" henger sammen. Etter endt studie sitter jeg igjen med en helt annen tyngde og forståelse, og det føles utrolig godt. I vår bransje er det også helt avgjørende å være trygge og gode på regelverket vi er underlagt, noe man i mye større grad er etter å ha gått blant annet avfallsrett. Det at jeg i tillegg har fått et mye større nettverk med flotte folk som samlet sitter på en helt utrolig kompetanse, gjør studiet til en gavepakke. Jeg er så glad for at jeg valgte å gå dette studiet, og anbefaler enhver motivert sjel å gjøre det samme! 

Ved henvendelser kan jeg nås på telefon 46413532, eller e-post ilona.hellerud@iris-salten.no.