Bli medlem du også!

Bli medlem du også!

Publisert av Frode Sirevåg den 10.01.23.

Bli medlem av linjeorganisasjonen Avfallsutdanning du også. Det koster i dag ingen ting å bli medlem, det vil evt. ved generalforsamling vurderes hvorvidt en kontingent på sikt skal etableres. Alt i forhold til hvilken funksjon organisasjonen får etter hvert som studiet utvikler seg. 


Det viktigste nå er at vi opprettholder en kanal for kommunikasjon, så vi som en organisasjon kan uttale oss, etter hvert som det er interesser som må ivaretas.  


Viser da til vedtektene for hva som ved oppstart ses som viktig. 


Les mer her om vedtektene her.
Bli medlem via fanemenyen eller her.