Hege Granaas

Hege Granaas

Publisert av Ilona Hellerud den 09.06.23.

Jobber ved Miljøteknikk Terrateam i Mo i Rana. Vi deponerer farlig og ordinært avfall i nedlagte gruver. Avfall med tungmetaller blir stabilisert i en innbindingsprosess som gjør at det ikke lekker ut. Vi driver også med agglomerering av industristøv for gjenvinning av sink eller omsmelting på ovnene.

Jeg jobber som laboratorieleder på driftslaben vår og har ansvar for forespørsler fra kunder. Jeg er også ute i mottakskontroll, prøvetaking av avfall, sigevann, brønner, miljøprøver etc..

Jeg valgte studiet for å få bedre kompetanse i min jobb. Studiet er veldig bredt og omfatter mange forskjellige områder, alt fra regelverk, avfallskjemi og digitale verktøy. Det er viktige temaer som jeg har fått stor nytte av og som jeg kan bruke i jobben videre. Jeg er veldig glad for at jeg meldte med å dette studiet og har fått større kunnskap og ikke minst nettverk innenfor fagområdet.

Mail: hg@terrateam.no   Tlf: 91675102

Hjemmeside: http://www.terrateam.no