Heidi Ruud

Heidi Ruud

Publisert av Ilona Hellerud den 06.06.23. Oppdatert 08.06.23.

Jeg har arbeidet med innsaming av kasserte fiskeri- og oppdrettsredskap for materialgjenvinning siden 2009, og har hatt gleden av å følge Nofir fra oppstart til kommersiell drift. Vi tilbyr bærekraft og sirkularitet til en bransje i rask utvikling. 

Farlig avfall er en stor del av fraksjonene som Nofir håndterer. Studiet har gitt meg god, dokumentert kunnskap som jeg kan bruke i min arbeidshverdag.

Jeg kan nås på heidi@nofir.no og 90794651