Richard Flåte

Richard Flåte

Publisert av Ilona Hellerud den 07.06.23.

Jeg er avdelingsleder for farlig avfall, gjenvinningsstasjoner og papirsortering i ÅRIM.

Personlig gjennomførte jeg studiet «Håndtering av farlig avfall og miljøgifter» for å øke kompetansen min innenfor hva jeg driver med. Farlig avfall og miljøgifter blir stadig gitt strengere krav og dermed er det ekstra viktig at vi i bransjen også henger med. Nettverksbygging og gode relasjoner i bransjen er og en viktig bidragsyter, slik at vi på tvers av selskapene deler informasjon og «holder hverandre oppdaterte». Håndtering av farlig avfall og miljøgifter var absolutt en lærerik utdanning og en viktig utdanning for bransjen, nettverket som en sitter igjen med etter utdanningen er stor, og har virkelig fungert for å utvidet nettverk. Jeg har vært på en rekke kurs, Webinar og konferanser uten å nå ett slik nettverk med så mye erfaringer og godt utdannede i avfallsbransjen.

Årim As er ett datterselskap av Bingsa Gjenvinning konsernet og har ansvar for lovpålagt innsamling og gjenvinning av avfall og slam i sju kommuner. Vi driver ni gjenvinningsstasjoner og har årlige innsamlinger av miljøfarlig avfall i nærområder til innbyggere. Totalt har selskapet ansvaret for mer enn 100 000 innbyggere.

Bingsa Gjenvinning og Årim As har 109 ansatte fordelt på innsamling, gjenvinningsstasjonen, anleggsdrift, deponi og administrasjon.

I 2015 startet jeg i Årim Iks som nå er Årim As. Fra 2012 – 2015 var det Ålesund kommunen jeg var ansatt hos.

Startet som avdelingsleder i 2018 først kun for gjenvinningsstasjoner og i 2021 ble stillingen min endret til - Avdelingsleder – Farlig avfall, gjenvinningsstasjoner og papirsortering.

 

Det er bare å ta kontakt for en faglig prat 😊

E-post: richard@arim.no

Mobil 948 37 532