Går for 120 studiepoeng!

Går for 120 studiepoeng!

Publisert av Frode Sirevåg den 17.11.23. Oppdatert 18.01.24.

Farlig avfall og miljøavgifter går for 120 Studiepoeng: En Ny Milepæl

Under Farlig avfallskonferansen delte Pål Kyrkjebø fra Fagskolen Vestfold og Telemark, sammen med Marit Lindstad fra NFFA, spennende nyheter:

Håndtering av farlig avfall og miljøgifter (HAMN) kan mulig utvides til 120 studiepoeng!

Dette markante løftet støttes eventuelt med tilskudd fra Kunnskapsdepartementets ordning for utvikling av høyere yrkesfaglig utdanning, som i disse tider har en utlysning ute på 75,1 millioner kroner.

Tilskuddsordningen er etablert for å styrke kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning gjennom bedre læring for studentene, økt kvalitet i undervisning og høy arbeidslivsrelevans. Programmet er ett av flere tiltak som skal stimulere til kvalitetsheving i tråd med målene for fagskolesektoren.

Les mer om utlysningen her

 Denne utvidelsen vil heve HAMN til nivå høyere fagskolegrad, og signaliserer ikke bare en økt akademisk tyngde, men også en sterkere forankring i arbeidslivets krav. Fagskolen Vestfold og Telemark tar ledelsen i å oppfylle sektormål og beveger seg mot å sikre en fullverdig og beskyttet tittel innen håndtering av farlig avfall og miljøgifter.

Vi i Farligavfallsutdanning jubler over nyheten, dette er i tråd med våre vedtekter, å jobbe for en fullverdig og beskyttet tittel.