En herlig gjeng på 22 studenter fullførte studiet Håndtering av Farlig avfall og Miljøgifter på Fagskolen Vestfold og Telemark i 2022, noe som gav oss de første 30 studiepoeng som er offentlige godkjent som høyere yrkesfaglig utdanning i dette faget.

Uten de store ambisjonene etablerte en gruppe organisasjonen Avfallsutdanning. Dette for å legge til rette for oppfølging av fremtidige interesser. 

I 2023 endret vi navnet til organisasjonen til Farlig avfallsutdanning.

Les om vedtektene her

 

13. september 2023 telte vi 53 medlemmer i organisasjonen

 

Antall studenter som har fullført studiet*:

  • Høsten 2023 påbegynte 28 studenter
  • Våren 2023 fullførte 24 studenter
  • Våren 2022 fullførte 22 studenter

* Tall bekreftet av Fagskolen Vestfold Telemark