Hvordan få mest ut av studietiden

Hvordan få mest ut av studietiden

Publisert av Frode Sirevåg den 15.08.23. Oppdatert 09.11.23.

 

Det er flere som har spurt meg om hvor mye tid de må sette av til studiet Håndtering av farlig avfall og miljøgifter. De kunne like gjerne spurt meg om hvor langt et tau er.
Denne studietiden handler ikke om antall timer, men om deg og hva du vil med denne tiden. Til det har jeg noen solide anbefalinger!

 

Skolen vil gi deg noen anbefalinger knyttet til forventet tidsbruk. De er ganske konkrete. Da jeg tok studiet viste tabellen at 30 studiepoeng gav et omfang på minimum 700 timer, hvorav 360 timer var selvstudium. 

Hva timetallet er basert på, det vet jeg ikke. Da studiet pågikk ble det, i alle fall for meg, ikke et spørsmålet om antall timer, men metode. Hvordan kunne jeg gjøre det beste ut av det?

Hvordan skulle jeg kunne kombinere jobb og familie med et vellykket studie? 

 

Konklusjon: Gi studietiden verdi, da frigjøres tid!

 

Her er mine råd:

1. Delta. Vær en aktiv student!

2. Vis deg. Vær en synlig student!

3. Si hei. Vær en inkluderende student!

4. Tenk fremover, bygg nettverk! 

5. Alltid tenk: Hvordan kan jeg bruke dette?

6. Vær stolt!

 

Disse råd lar seg også digitalisere:

1. La kameraet alltid stå på. Det er veldig sjeldent, kanskje aldri sjenerende at det står på. 

  Oppleves det som en terskel, så kan jeg love deg at du fort blir vant til å se andre og å bli sett.

2. La mikrofonen stå på. Slå den heller av når det blir spesifisert.

3. Joda det er viktig med pauser, men  det er også veldig kjekt å småsnakke i pausene i fellesskap. 

4. Ring hverandre på Teams, Zoom, eller lignende og jobb sammen. Nye bekjentskap er viktige ressurser for fremtidige utfordringer.

Utrolig gunstig når hjelpen bare er en telefon unna ;) 

5. Del på sosiale medier at du tar studiet og vær stolt!

 

Lykke til med studiet, dette vil du ikke angre på!

 

 

Hilsen Frode Sirevåg

Styreleder

Farlig avfallsutdanning