Nytt fra Årsmøtet

Nytt fra Årsmøtet

Publisert av Frode Sirevåg den 23.05.23.

En fin gjeng med 12 av våre medlemmer logget seg inn til organisasjonens viktigste organ. Selve årsmøte.

 

Nytt navn og logo

For å spisse organisasjonens identitet og for å harmonisere identiteten med det vi faktisk holder på med, så ble det bestemt å endre navn på organisasjonen til Farlig avfallsutdanning

I samsvar med navnendringen ble det også besluttet å endre logo til å treffe navnet. med forslaget ble denne logoen presentert og valgt.

 

 

Facebook

Uavhengig av om Facebook-siden "Vi som har Studert Håndtering av farlig avfall og miljøgifter" er administrert utenom organisasjonen og er tilgjengelig for alle studenter, så viser det seg at det ikke er behov for en egen Facebook-side for bare organisasjonen. 

Organisasjonens plattform for informasjon ut er den offisielle nettsiden som snart endres til www.farligavfallsutdanning.no 

 

Fremtidig aktivitet

Årsmøtet avholdt en liten Workshop for å gi det nye styret en idébank for kommende styreperiode. Det kom masse gode forslag.

 

Nytt styre

Først må vi starte med å takke styret for perioden som har vert. Et godt initiativ og ett godt forarbeid er levert og ligger som et solid grunnlag for videre aktivitet. Må da spesielt takke styreleder Henrikke Raasok som har hold flokken samlet og i fin balanse.  Må også rette en takk til nestleder Stian Rønning og styremedlemmene Erik Jansvik, Jan-Frode Hessen, Magnus Andreassen, Ole-Kristian Berg, Ragnhild Utstumo og Torkild Bøhn. Disse går nå ut av styret og gir plass til nye studenter som har ferdiggjort studiet Håndtering av farlig avfall og miljøgifter.

Disse er nå på veg inn i styret: Arild Bø Wangen, Hege Granaas, Jonas Gjerstad, Sebastian Nicolaisen, Sindre Sandnes Willumsen og Thomas Bratsberg.

 

Det nye styret ser da ut som følgende

Leder: Frode Sirevåg (1 år)

Nestleder: Ilona Hellerud (1 år)

Styremedlemmer: 

1 år igjen: Espen Nordberg, Henrikke Raasok Ståle Ørjan Nilsen og Tene Ostra, 

2 år igjen: Arild Bø Wangen, Hege Granaas, Jonas Gjerstad, Sebastian Nicolaisen, Sindre Sandnes Willumsen og Thomas Bratsberg.

 

Endringene vil kreve litt arbeid, så det gjøres ikke over natten. 

 

Takker for et fint årsmøte!

 

Med vennlig hilsen 

Det nye styret