Sindre Andreassen

Sindre Andreassen

Publisert av Ilona Hellerud den 06.06.23.

Jeg er driftsleder på et av Norsk Gjenvinning AS sine gjenvinningsstasjoner.

Hovedårsaken til at jeg valgte å satse på studiet er økt kompetanse. Farlig avfall er en avfallsgruppe det bare blir mer av fremover, og også et område hvor rett kompetanse er svært viktig. Studiet har gitt en litt større oversikt over relevante regelverk, samt sammenhengen mellom hva man gjør og hvorfor man gjør det. Mye av det vi var igjennom er dessverre ikke så veldig relevant for meg i nåværende jobb, men det er likevel greit å ha med videre fremover i tid.

Jeg har jobbet i bransjen siden 2017, da jeg begynte som tilkallingsvikar i 20% stilling. I dag har jeg fullt ansvar for drift av en gjenvinningsstasjon for private husholdninger. Jeg har hatt nåværende stilling i Norsk Gjenvinning siden mars 2021, før dette var jeg innom både Ragn Sells og Lindum. Utover dette er jeg utdannet industrimekaniker og har fagbrev som produksjonstekniker (og snart i gjenvinningsfaget også), og har også drevet mitt eget fotostudio i flere år.

Jeg tilgjengelig på tlf. 458 40 323, eller e-post sindre.andreassen@ngn.no