Stian Rønning

Stian Rønning

Publisert av Ilona Hellerud den 16.06.23. Oppdatert 26.07.23.

Jeg gikk studiet fordi jeg ønsket å formalisere kompetansen min, og få en enda bedre forståelse for faget. Særlig avfallsrett har vært veldig nyttig for min del.

Jeg har jobbet med farlig avfall siden 2003, og gikk over til administrativ rolle i 2018. Jeg har jobbet med prøvetaking av sigevann, overvann og grunnvann, og tolkning av resultater, samt oppfølging av deponi.

Jeg har et enmannsforetak der jeg underviser privatister i gjenvinningsfaget, og holder kurs i farlig avfall. Jeg er også tilknyttet karriere-innlandet som fagveileder i gjenvinningsfaget.

Jeg har sittet i prøvenemda for gjenvinningsfaget innlandet siden 2013, og vil fortsette for perioden 2024-2027. Jeg er også registrert som sensor i PAS (prøveadministrasjon) hos UDIR i gjenvinningsfaget, både i ny og gammel læreplan.