Svein Erik Nilsen

Svein Erik Nilsen

Publisert av Ilona Hellerud den 09.06.23.

Jeg jobber som anleggsleder i Østlandet Gjenvinning AS.

Begynte i bransjen i 2017, og har det daglige driftsansvaret for to anlegg, et lokalisert på Gjøvik og et på Elverum. Anlegget på Gjøvik er også mottak for farlig avfall, noe som gjorde at ønske, min interesse og behovet for å øke min kompetanse på farlig avfall var til stedet. Derfor søkte jeg Fagskolens utdanning «Håndtering av farlig avfall og miljøgifter» i Vestfold og Telemark som er et studie i samarbeid med Norsk forening for farlig avfall (NFFA).

Utdanningen har gitt meg en faglig tyngde og en innføring i lovverk som gjør meg tryggere i hverdagen som er viktig ift avfallshåndtering.

Gjennom utdanningen, har jeg også stiftet bekjentskaper i et nettverk av dyktige fagfolk.

 

CV

1997 Anleggsmaskinfører/Lastebilsjåfør.

2002 Skiftleder

2009 Driftsleder

2012 Logistikk

2017 Anleggsleder Østlandet Gjenvinning AS

 

Kontakt meg gjerne på: Mobil: 95937576 Mail: sen@ostlandetgjenvinning.no eller s.e.nilsen@hotmail.no