Thomas Bratsberg er blitt økonomiansvarlig

Thomas Bratsberg er blitt økonomiansvarlig

Publisert av Frode Sirevåg den 17.11.23. Oppdatert 18.11.23.

På forrige styremøte bestemte vi oss for å etablere en økonomi i organisasjonen.

Fra referatet: 

Ser vi har et økt behov for finansiering av egne aktiviteter. Skal vi etablere en egen økonomi?
Eks. sende forespørsler til alle bedrifter som har medlemmer i organisasjonen og be om årlig bidrag på kr. x.xxx,‐ Dette er støtte
som vil gå til å styrke medlemmers posisjon til en tilrettelagt oppfølging av faget Farlig avfall og Miljøgifter.
Bidragsytere vil bli eksponert på organisasjonens hjemmeside med rullerende logo.
Målet er å holde på medlemsmassen, derfor ønsker vi heller å gå på bedriftene som har medlemmer i organisasjonen.
Flertallet er positive til å få bedrifter til å støtte, Frode setter sammen et skriv.
Thomas er økonomiansvarlig, Frode ser om det må gjøres en vedtektsendring.

 

Konklusjon fra vedtektene er at det ikke er behov for endring. I vedtektene er det fra oppstart inkludert både spesifiseringen til budsjett og revisor. Så det er ikke noe som stopper oss i å opprette nødvendigheter for å ta kontroll på det som allerede er definert i vedtekt. 

 

Vi oppfordrer alle til å ta vedlagt brev med til egen arbeidsgiver å verve arbeidsgiver som støttespillere til Farlig avfallsutdanning!